Elements per a obres de nova construcció

Tots i cadascun d’aquests elements es fabriquen en coordinació amb la direcció facultativa de cada obra. Ens adaptem al que determini l’arquitecte o busquem solucions que s’adaptin a la necessitat de l’obra.

Entre d’altres elaborem aquests elements:

  • Aplacats / revestits façana
  • Cornises
  • Barbacanes
  • Llindes
  • Escopidors / Trencaaigües
  • Passamans