Elements urbans

Resistència, seguretat i elegància.

Els elements i mobiliari urbà han de garantir tres elements bàsics: resistència, seguretat i elegància, a més de la seva practicitat i adequació a les vies i espais públics.

És per això que ens adeqüem a les especificacions i necessitats requerides en cada cas concret. Perquè no tots els espais, zones i terrenys són iguals, ni la climatologia ni edificacions de cada poble o ciutat ho són. El disseny d’un “simple” banc o jardinera, ha d’encaixar amb l’entorn a més de cobrir i assegurar les expectatives quant a resistència, fer front inclemències climatològiques i ús diari a què estan sotmesos dia a dia.