Productes

Oferim solucions a les necessitats dels nostres clients, tant si es tracta d’un projecte de gran envergadura, com si hem de fabricar una peça única. Des de grans obres de construcció fins avantguardistes peces de decoració. Plantegi’ns el seu projecte, trobarem la millor manera d’aconseguir el resultat que cerca.

Escopidors
/ampits
 • pla / massís amb trencaaigües
 • “L”
 • amb orelles
 • amb orelles “L”
 • amb motllura
 • a mida
Passamans
/cobremurs
 • pla / massís
 • pla amb trencaaigües
 • “U”
 • “U” amb trencaaigües
 • “U” amb trencaaigües i retorn
 • dosaigües
 • amb motllura
 • a mida
Gorros
/tapa de pilar
 • pla / massís
 • pla amb trencaaigües
 • “U”
 • “U” amb trencaaigües
 • opció de fer forat per instal·lació de llum
 • a mida
Acabats
 • pla / massís
 • “L”
 • “L” amb trencaaigües
 • amb inclinació
 • a mida
Acabat cantell de forjat
 • massís amb trencaaigües
 • “L” amb trencaaigües
 • a mida
Llindes
 • pla / massís
 • amb motllura
 • tipus “T”
 • a mida
Barbacanes
 • estàndard
 • amb motllura
 • a mida
Cornises
 • escalonada
 • a mida
Esglaons d’interior i exterior
 • penjants (pletines)
 • marxapeu
 • marxapeu i pareda (opció de fer amb retorn)
 • marxapeu “l” i pareda (opció de fer amb retorn)
 • americà (en una peça amb angle de 90 graus)
 • italià
 • compensats (per escala corbada)
 • amb punt rodó
 • imitació terratzo
 • a mida
Replans d’interior i exterior
 • a mida
Aplacat i sòcol de façana
 • massís
 • a mida
Gàrgoles
 • estàndard
 • a mida
Balustres
 • estàndard
 • a mida
Jardineres
 • a mida
Mobiliari urbà
 • a mida
 • bancs
 • esglaons
 • bases de formigó per dictar referències
Contrapesos
 • a mida
 • per plaques solars
 • per panells acústics
Peces personalitzades
Vorades
 • estàndard
 • a mida
Mobiliari de jardí
 • a mida